این کنفرانس به پایان رسیده و اطلاعات روی سامانه جنبه آرشیو دارند.

نمایه مقالات در سیویلیکا

isd

نمایه سازی


ورود به سیستم

راهنمای نگارش مقالات


مقالات ارسالی به زبان فارسی می باشند.
ارسال مقالات، تک مرحله ای می باشد. از ارسال جداگانه چکیده مقاله خودداری نمایید.
ارائه مقالات پذیرش شده به صورت چاپ یا سخنرانی خواهد بود.
مقالات ارسالی می بایست مطابق با راهنمای نگارش کنفرانس تنظیم شوند.
جهت دریافت فرمت مقالات کلیک کنید.