این کنفرانس به پایان رسیده و اطلاعات روی سامانه جنبه آرشیو دارند.

نمایه مقالات در سیویلیکا

isd

نمایه سازی


ورود به سیستم

محورهای همایش

 

    محورهای حسابداری  

 •  پژوهش محوری حسابداری

 •  آموزش توسعه حرفه حسابداری وحسابرسی
 •  اندیش پایه ها،مبانی فلسفی ونظری حسابداری
 •  حسابداری،فرهنگ سازمانی وبهبود گزارشگرمالی
 •  نقش آفرینی حسابداری وحسابرسی دراقتصادمقاومتی
 • مدیریت هزینه دراقتصادمقاومتی
 •  استانداردهای بین المللی،چالشهاوفرصت ها
 •  سلامت مالی ومالیاتی،شفافیت اطلاعات وبازارسرمایه
 •  آخرین دستاوردهای علمی حسابداری ایران وجهان
 •  نیازهای امروز پژوهشی کشوردرحوزه مسادل مالی وحسابداری
 •  آموزش حسابدری وراه های توسعه وبهبود شیوه های آن
 •  حسابداری،حسابرسی وتحولات فناوری اطلاعات
 •  حسابداری،بانکداری ومالیه اسلامی
 •  نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران وبهبود اقتصاد کشور
 •  فانون مالیات وحسابداری مالیات برارزش افزوده
 •  کارآرایی بازارسهام درایران
 •  اخلاق در حسابداری مدیریت ونقش آن برگزارشگری مالی
 •  اخلاق حرفه ای حسابداری وتاثیرآن برتداوم ارزش آفرینی
 •  اخلاق در حسابداری ازدیدگاه تهیه کنندگان و استفاده کنندگان از صورت های مالی وگزارشگری مالی
 • حسابرسی صورت های مالی ونقش آن در کشفه پیشگیری از تقلب وفسادمالی

 

     وسایرموضوعات مربوط به حسابداری      

 

 

 

  محورهای اقتصادی

 •  اقتصادکاربردی بارویکردهای مالی:
 •  اقتصادبازرگانی کاربردی
 •  اقتصاد انرژی کاربردی
 •  اقتصادسنجی کاربردی
 •  اقتصادپولی کاربردی
 •  اقتصاد کشاورزی کاربردی
 •  اقتصاد مدیریت مالی
 •  اقتصاد محیط زیست کاربردی
 •  اقتصاد منابع کاربردی
 •  اقتصاد شهری وروستایی کاربردی
 •  اقتصاد برنامه ریزی کاربردی
 •  اقتصاد بخش کاربردی حسابداری
 •  تجارت بین الملل کاربردی 

  اقتصاد مقاومتی
 وسایر موضوعات مربوط به اقتصاد  

 

مدیریت 

– مدیریت دانش (KM)

-مدیریت دولتی، مدیریت دولتی نوین (NPA)

– مدیریت بازرگانی

– مدیریت صنعتی

-مدیریت اجرایی

– تجارت الکترونیک

– مدیریت گردشگری و جهانگردی

-مدیریت منابع انسانی (HRM)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM)، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی (EHRM)

– تحول فرهنگی و اخلاقی در سیستم‌های مدیریت اطلاعات

– نقش برقراری ارتباطات مؤثر با ذینفعان در پذیرش فرهنگ استفاده از خدمات الکترونیک

– چالش‌های فرا روی مدیریت و افق‌های نوین در مدیریت

– یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده و سازمان یاد دهنده

– سازماندهی و اصلاح روش‌ها و تشکیلات

– بررسی تاثیرات توانمند سازی سرمایه انسانی، فرهنگ سازمانی و مدیریت استعداد در مدیریت تحول

– مدیریت تعارض و چالش‌های رفتاری، نقش شایسته گزینی و شایسته پروری در تحول سازمان‌ها

– مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه کارآفرین و ارزش آفرین؛ دانشگاه نسل سوم

– مدیریت بیمه

– مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان

– بازاریابی و بازارسازی؛ روش‌ها، الگوها، رویکردها، موانع و راهکارها

– مدیریت مالی

– مدیریت استراتژیک

– نقش مدیریت جهادی در همسویی سیاست‌های سازمان‌ها و برنامه‌های کلان کشور و افزایش تولیدملی

– مدیریت رفتار و مدیریت زمان در سازمان‌ها و شرکت‌ها

– توانمند سازی منابع انسانی، مدیریت بهره وری و عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی

– مدیریت سرمایه فکری توسعه پایدار

– مدیریت امور بانکی

– سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی

– کسب و کار و کارآفرینی از دیدگاه قرآن و اسلام

– مدیریت امور فرهنگی و مدیریت رسانه

– هوش هیجانی و هوش معنوی

– مدیریت آموزش عالی

– مدیریت شهری

– مدیریت گردشگری

– مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی