این کنفرانس به پایان رسیده و اطلاعات روی سامانه جنبه آرشیو دارند.

نمایه مقالات در سیویلیکا

isd

نمایه سازی


ورود به سیستم

آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات

تاریخ ثبت: 1396/02/01

 وب سایت اولـین همایش ملی پژوهش های بنیادی در علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد  فعالیت خود را آغاز نموده و آماده ثبت نام و دریافت مقـالات دانـشجویان، اساتید، پژوهشگران، نخبـگان و صاحب نـظران پـیرامون موضـوع هـمایش و محورهای اعلام شده در وب سایت همایش می باشد.

 


نظرات کاربران